•    
  SUN MON TUE WED THU FRI SAT
           1  2   3 
   4  5  6  7  8  9   10 
   순천교회여성연합회 창립 총회
   11  12  13  14  15  16   17 
   세계기도일예배 지역회장 1차 모임 및 오리엔테이션
   18  19  20  21  22  23   24 
   교회여성세미나 및 제7회 교회여성의 날
   25  26  27  28  29  30  
   에큐메니칼 여성 중간지도력 모임