•    
  SUN MON TUE WED THU FRI SAT
             1   2 
   3  4  5  6  7  8   9 
   10  11  12  13  14  15   16 
   세계기도일 지역회장 1차 모임 및 오리엔테이션
   17  18  19  20  21  22   23 
   에큐메니칼 여성지도력 모임
   24  25  26  27  28  29   30 
   교회여성공개토론회 및 제9회 교회여성의 날
   세계기도의 날