•    
  SUN MON TUE WED THU FRI SAT
             1   2 
   3  4  5  6  7  8   9 
   10  11  12  13  14  15   16 
   제5회 교회여성여성의 날 및 신고리 5,6호기 공론화 대응전략
   17  18  19  20  21  22   23 
   춘천교회여성연합회 제1회 탈핵 세미나
   제주교회여성연합회 교육세미나
   24  25  26  27  28  29   30